Английская Википедия:Dragova

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:For Шаблон:Infobox river The Dragova is a right tributary of the river Bistrița in Romania.Шаблон:GeoSource[1] It flows into the Bistrița in Buhuși. Its length is Шаблон:Convert and its basin size is Шаблон:Convert.Шаблон:GeoSource

References

Шаблон:Reflist

Шаблон:Portal bar


Шаблон:Bacău-river-stub Шаблон:Neamț-river-stub

  1. Ovidiu Gabor - Шаблон:Cite web, map page 10