Английская Википедия:Drahura

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox river The Drahura (also: Cacova) is a right tributary of the river Neamț in Romania.Шаблон:GeoSourceШаблон:GeoSource It flows into the Neamț in Târgu Neamț. Its length is Шаблон:Convert and its basin size is Шаблон:Convert.Шаблон:GeoSource

References

Шаблон:Reflist

Maps

Шаблон:Portal bar


Шаблон:Neamț-river-stub